အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *